Tržnica Ruše

Tržnica Ruše

Nosilec projekta:

KMETIJSKA ZADRUGA RUŠE z.o.o.

Naziv projekta:

TRŽNICA RUŠE

Namen projekta:

Vzpostavitev lokalne ponudbe

Glavne dejavnosti projekta:

-       ureditev prostora za trženje,

-       nabava prodajne prikolice,

-       usposabljanje lokalnih ponudnikov,

-       promocija lokalne ponudbe

Cilj in rezultati projekta:

Vzpostavitev nove dejavnosti na podeželju

 

Vir sofinanciranja:

Sklad EKSRP

Vrednost sofinanciranja:

60.113,52 EUR

Vsebina projekta:

Prijavitelj projekta, KMETIJSKA ZADRUGA RUŠE, bo v okviru svojih prostorov, v samem središču mesta, organizirala TRŽNICO RUŠE, ki bo delovala kot poslovno središče lokalne pridelave in predelave živil, infrastruktura pa bo omogočala tudi selitev mobilne prodajalne na druge lokacije na območju LAS DRAVA.

Osnovni namen je oskrba lokalnega prebivalstva območja LAS DRAVA z lokalnimi pridelki in živilskimi izdelki (glede na morebiten interes pa tudi z rokodelskimi oz. sorodnimi izdelki visoke kakovosti).

Gre za pomemben projekt za celotno območje LAS DRAVA, katerega cilj je sočasno okrepiti tudi lokalne pridelovalce in ponudnike živilskih izdelkov z novimi prodajnimi potmi in jim omogočiti izboljšano poslovno okolje ter poslovne rezultate.

V okviru projekta bo tako vzpostavljeno in estetsko urejeno fiksno prodajno mesto, kjer bodo umeščene v projektu nabavljene stojnice, kupljena bo tudi mobilna prodajna prikolica s prodajno vitrino, obešali, hladilni vitrino in postrežnimi policami, ki bo omogočala razvoj več rednih ali občasnih mikro tržnih lokacij lokalne ponudbe na območju LAS DRAVA (npr. Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Fala, Bistrica ob Dravi, Areh, Duh na Ostrem vrhu..) in / oz. udeležbo na različnih dogodkih na projektnem območju.

Vsebinski cilj – razvoj novega poslovnega okolja za prodajo lokalnih pridelkov in živilskih izdelkov na lokalnem trgu se bo razvijal tekom projekta v okviru tržno – promocijskih dogodkov. V ta namen se načrtuje tudi nakup šotora za prireditve.

V okviru projekta TRŽNICA RUŠE se bodo izdelali tudi osnovni elementi za promocijo tržnice in projekta (celostna izdelava logotipa TRŽNICA RUŠE, oblikovanje in dobava stenskih panojev za TRŽNICO RUŠE, oblikovanje in izdelava promocijske označevalne kovinske table, oblikovanje in dobava roll - upa TRŽNICA RUŠE in oblikovanje in  dobava letakov TRŽNICA RUŠE).

Poleg investicijskega dela v ureditev prostorov, nakup opreme ter promocijskih elementov pa se bo odvijalo tudi pestro promocijsko dogajanje, kot osnova za nadaljnji razvoj trženja. V okviru aktivnosti organizacija in vodenje ponudnikov in strokovno svetovanje za razvoj prodajne mreže TRŽNICE RUŠE se bo ponudnike pripravilo na vstop v nove oblike trženja, potrošnike pa na prepoznavanje lokalne ponudbe, večplastnega pomena uživanja lokalno pridelanih surovin ter se iskalo načine, da se ponudniki in potrošniki redno oz. čim pogosteje srečujejo. Cilj je, da se v okviru projekta vzpostavijo pogoji za po-projektno samostojno poslovno in finančno neodvisno delovanje TRŽNICE RUŠE.

TRŽNICA RUŠE bo s svojimi inovativnimi pristopi omogočila velik preboj na nivoju povezovanja lokalnih ponudnikov območja LAS DRAVA, ki bodo imeli prednost pri koriščenju vseh učinkov projekta ter na nivoju ozaveščanja lokalnih potrošnikov in turistov, ki bodo zahajali na projektno območje.

V času projekta (od zagona tržnice) bodo organizirani vsaj 1x tedenski redni promocijski dogodki na lokaciji prijavitelja, vsaj 1x mesečni promocijski dogodki na drugih lokacijah LAS DRAVA, v vsakem kvartalu leta po zagonu tržnice pa bo organiziran vsaj 1 večji promocijski dogodek, predvidoma na lokaciji nosilca projekta.

V okviru strokovnega dela bo vzpostavljena tudi razvoja strategija projekta TRŽNICA RUŠE ter vzpostavljena razprava na temo razvoja lokalne blagovne znamke, kot izhodišče za nove razvojne projekte lokalne oskrbe in so-razvoja turističnega potenciala območja.

Projekt je vsebinsko celoti usklajen s cilji SLR LAS DRAVA in horizontalnimi cilji EU ter bo v svojih sekundarnih učinkih pomembno prispeval h krepitvi zdravega življenjskega sloga prebivalcev na območju LAS DRAVA. Projekt se neposredno nanaša na vključevanje ranljivih skupin, predvsem podeželskih žensk in drugih prebivalcev podeželja, ki beležijo zdravstvena ali socialna odstopanja in so zaradi tega na trgu delovne sile manj zanimivi, imajo pa določena znanja in resurse (npr. kmetijska zemljišča, znanje v pridelavi in reji ali pa imajo razvite ročne spretnosti itd.). Projekt se bo posebej osredotočil na to skupino ljudi, jih skušal povezovati in jim prav zaradi njihovega specifičnega položaja približal pozitivne poslovne učinke po tej poti. Projekt pa se nanaša tudi na mlade, ki jih želimo na podeželju in v lokalnem kmetijsko – živilskem sektorju vsaj obdržati ali še bolje – navdušiti še nove, da se vključijo. Seveda pa se projekt nanaša tudi na vse ostale, ki jih področje dela zanima. 

 

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu