Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja

Seznam projektov

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje:

1) Programa razvoja podeželja RS 2014–2020
2) Tržnica Ruše